Beslisnota bij Kamerbrief bij Jaarplan Rijksinspectie Digitale Infrastructuur

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief bij Jaarplan Rijksinspectie Digitale Infrastructuur