Beslisnota bij Kamerbrief over Commerciële Radio: Kennisgeving ontwerpbekendmakingsbesluit veiling commerciële lokale radiovergunningen

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over Commerciële Radio: Kennisgeving ontwerpbekendmakingsbesluit veiling commerciële lokale radiovergunningen