Brief aan gemeenten over digitale connectiviteit / small cells

Deze brief informeert gemeenten over nieuwe wetgeving volgend uit de implementatie van de Europese Telecomcode. Deze nieuwe wetgeving brengt met zich mee dat gemeenten moeten instemmen met redelijke verzoeken van telecomaanbieders tot medegebruik van hun publieke infrastructuur voor de plaatsing van kleine antennes (small cells). In het licht van deze nieuwe wetgeving rond medegebruik van publieke infrastructuur heeft het ministerie van Economische Zaken en Klimaat met nauwe betrokkenheid van de VNG, enkele gemeenten en mobiele operators, in het afgelopen jaar 2 onderzoeken laten uitvoeren, waarvan de belangrijkste bevindingen zijn opgenomen in de brief. Deze onderzoeken zijn bijgesloten. Ten slotte beschrijft de brief welke ondersteuning gemeenten in het komende jaar mogen verwachten bij de implementatie van de nieuwe wetgeving.

Brief aan gemeenten over digitale connectiviteit / small cells (PDF | 8 pagina's | 275 kB)

Rapport: Onderzoek naar de impact van de Telecomcode (artikel 57) op overheidsinstanties (PDF | 31 pagina's | 535 kB)

Rapport: De ontwikkeling van het aantal antenne-opstelpunten voor mobiele netwerken in Nederland in de komende tien jaar (PDF | 66 pagina's | 3 MB)

Infographic over de ontwikkeling van het aantal antenne-opstelpunten in Nederland (PDF | 1 pagina | 210 kB)