Evaluatie Gedragscode Transparantie Mobiel Datagebruik

Bij deze evaluatie is gekeken in hoeverre de maatregelen uit de Gedragscode zijn geïmplementeerd.