Wat kan ik doen tegen ongewenste sms-diensten?

Een sms-dienst is een dienst waarbij u op uw mobiele telefoon sms-berichtjes krijgt. U krijgt deze berichtjes omdat u een keer iets hebt aangevraagd via sms, bijvoorbeeld een ringtone. Aanbieders van sms-diensten moeten zich aan regels houden. U kunt de sms-dienst stopzetten.

Telefoonnummer blokkeren voor sms-diensten

U kunt uw telefoonnummer laten blokkeren voor alle betaalde premium sms-diensten

Regels voor aanbieders betaalde sms-diensten

De belangrijkste regels voor aanbieders van betaalde sms-diensten zijn:

  • U moet een klacht indienen bij de provider over ongewilde sms-diensten. De provider moet de klacht onderzoeken. Is de klacht ongegrond? Dan mag uw telefoonaanbieder u afsluiten als u de rekening voor de sms-dienst niet betaalt.
  • Vooraf moet u alle informatie krijgen over een sms-dienst. Zo kunt u bepalen of u deze dienst echt wilt. Geeft een aanbieder van een sms-dienst niet alle informatie? Dan hoeft u de rekening niet te betalen voor deze sms-dienst. Een telefoonaanbieder mag u dan niet afsluiten.
  • Kost de sms-dienst meer dan € 1,50? Dan moet de telefoonaanbieder aantonen dat u uitdrukkelijk heeft verklaard de sms-dienst te betalen via de telefoonrekening. U moet een abonnement kunnen afsluiten waarbij u geen sms-diensten kunt afnemen. Telefoonaanbieders moeten u deze optie gratis bieden. Deze plicht geldt voor alle abonnementen en voor prepaid.
  • U kunt de optie om sms-diensten af te nemen altijd gratis laten blokkeren door uw provider.

Sms-gedragscode

In de sms-gedragscode staan afspraken tussen de aanbieders van sms-diensten, sms-dienstverleners en telefoonaanbieders. Bijvoorbeeld over aan- en afmelding voor sms-diensten. 

Klacht indienen over sms-diensten

U kunt klachten over misleidende of ongewenste premium sms-diensten indienen bij uw telefoonaanbieder. Handelt de telefoonaanbieder de klacht niet goed af? Dan kunt u de klacht voorleggen aan de Geschillencommissie Telecommunicatie.

Een klacht over ongewenste sms-berichten (spam) kunt u ook indienen bij de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Dit kan via het klachtenformulier op spamklacht.nl.

De ACM kan actie ondernemen tegen bedrijven die de sms-regels overtreden. Zij kan een bestuurlijke boete of een dwangsom opleggen.