Regievoerder Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V)

In deze video vertelt een regievoerder van de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) over haar inzet om vreemdelingen van wie de asielaanvraag is afgewezen te bewegen terug te keren.

Regievoerder Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V)

Wanneer iemand in Nederland aankomt en asiel aanvraagt.
En die asielaanvraag wordt door de IND afgewezen.
Dan moet zo iemand naar het land van herkomst en dan komt de DT&V om de hoek kijken.
Ik voer vervolgens gesprekken met die vreemdeling.
En voer de regie op het terugkeertraject van die persoon.

In die vertrekgesprekken komt aan bod dat het beter is voor hun om zelfstandig terug te keren naar hun eigen land.
Ik schets dan een toekomstbeeld hier in Nederland zonder verblijfsvergunning.
Ik vertel hun dat het zonder verblijfsvergunning niet mogelijk is om een huis te kopen om een studie te gaan volgen, om te gaan trouwen en dergelijke.
Om hun eigenlijk erop te attenderen van: "ga terug naar je eigen land."
"Want daar kun je dit soort zaken wel allemaal doen."
"En daar heb je wel een toekomst."

Waarom mensen hier soms langer blijven dat is ten eerste omdat ze soms procedures indienen na elkaar.
Waardoor ze niet teruggestuurd kunnen worden naar hun eigen land.
Maar daarnaast verstrekken ze soms ook te weinig informatie of documenten, identiteitsdocumenten, over hunzelf waardoor er geen reisdocumenten voor hun afgegeven wordt.
Het kan ook zo zijn dat ze medische klachten hebben en dat ze niet 'fit-to-fly' worden verklaard.
En dus eerst een behandeltraject in Nederland moeten ondergaan.
Het is ook zo dat als mensen niet zelfstandig willen terugkeren naar hun eigen land dan moet het gedwongen terugkeertraject opgestart worden.
Dat houdt in dat ze staande worden gehouden, in bewaring worden gesteld en vanuit een detentiecentrum gedwongen terugkeren naar hun eigen land.

Het is wel eens moeilijk om te zien als je dan een gezin met minderjarige kinderen hebt dat het bij hun ook overkomt.
Je hebt de ouders er al keer op keer gewezen op het feit dat ze moeten terugkeren.
En het is dan ook hun verantwoordelijkheid dat het tot een gedwongen terugkeertraject komt.
Maar het is dan wel moeilijk om te zien dat je dan inderdaad jonge kinderen in bewaring laat stellen.
Wat ik bijzonder aan mijn werk vind, is dat ik een steentje bijdraag aan de maatschappij.
Ik kan mensen laten inzien dat ze beter kunnen terugkeren naar hun eigen land.
In plaats van hier in Nederland te blijven zonder verblijfsvergunning.

Ik vind het mooi dat ik mensen op een andere gedachte kan brengen.
En ze eigenlijk weer een toekomst kan aanbieden.