Wanneer kan de ongewenstverklaring opgeheven worden?

Vreemdelingen die niet meer in Nederland mogen verblijven, kunnen een ongewenstverklaring krijgen. Bijvoorbeeld als een vreemdeling niet rechtmatig in Nederland verblijft en strafbare feiten heeft gepleegd. Of als een onrechtmatig verblijvende vreemdeling een gevaar vormt voor Nederland. De vreemdeling kan verzoeken de ongewenstverklaring tijdelijk op te heffen. Daarvoor gelden wel bepaalde voorwaarden.

Ongewenstverklaring tijdelijk opheffen

In zeer uitzonderlijke en dringende gevallen kan de IND de ongewenstverklaring tijdelijk opheffen. Dat kan:

  • bij zwaarwegende familieomstandigheden;
  • als de vreemdeling naar Nederland moet komen voor een getuigenis in een rechtszaak;
  • als de vreemdeling naar Nederland moet komen voor een eigen rechtszaak.

De vreemdeling moet aannemelijk maken dat er sprake is van 1 van deze 3 situaties.

Als de vreemdeling heeft gedaan wat hij moest doen, moet hij Nederland weer verlaten.