Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)

De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) behandelt aanvragen van mensen die in Nederland willen komen wonen of die Nederlander willen worden.

Contactgegevens Klantinformatiecentrum IND

Contactgegevens

Telefoonnummer
088 - 043 04 30 (lokaal tarief)
Internet
Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)
Contact met IND
Openingstijden
maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur

Telefoon vanuit het buitenland

Telefoon: +31 88 043 04 30 (lokaal tarief)

Het Klantinformatiecentrum beantwoordt algemene vragen over:

  • verblijf in Nederland;
  • verblijfsvergunningen;
  • visa;
  • Nederlander worden.

Daarnaast beantwoordt het vragen over persoonlijke aanvragen.

De e-mail is alleen voor algemene vragen, niet voor vragen over een ingediende aanvraag (dossiervragen).

Publicaties IND

Brochures en formulieren van de IND zijn e downloaden en bestellen via de website van de IND.

Telefoon vanuit het buitenland

Telefoon: +31 88 043 04 30 (lokaal tarief)

Visumaanvragen

Bij de Nederlandse ambassade in uw land of regio kunt u terecht voor visumaanvragen voor een verblijf korter dan 90 dagen. Dit geldt voor toeristen, familie- en privébezoekers, artiesten, studenten en stagiaires. Als de ambassade uw vragen niet kan beantwoorden, kunt u hierover contact opnemen met de IND.

Een buitenlandse werknemer aannemen

De IND regelt aanvragen van werkgevers om arbeids- en kennismigranten in dienst te nemen.

Social media

De INd is bereikbaar via Twitter en Facebook.

Taakomschrijving IND

De IND beoordeelt aanvragen van vreemdelingen die in Nederland willen verblijven of Nederlander willen worden. Ook behandelt de IND aanvragen van mensen die in Nederland wonen en willen naturaliseren.

De IND is een agentschap van het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV).