Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)

De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) behandelt aanvragen van mensen die in Nederland willen verblijven of die Nederlander willen worden.

Contactgegevens Klantinformatiecentrum IND

Contactgegevens

Telefoonnummer
088 - 043 04 30 (lokaal tarief)
Internet
Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)
Contact met de IND
Openingstijden
maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur.

Telefoon vanuit het buitenland

Telefoon: +31 88 043 04 30 (lokaal tarief)

Het Klantinformatiecentrum beantwoordt algemene vragen over:

  • verblijf in Nederland;
  • verblijfsvergunningen;
  • visa;
  • Nederlander worden.

Daarnaast beantwoordt het vragen over persoonlijke aanvragen.

De e-mail is alleen voor algemene vragen, niet voor vragen over een ingediende aanvraag (dossiervragen).

Publicaties IND

Brochures en formulieren van de IND zijn te downloaden en bestellen via de website van de IND.

Visumaanvragen

De Nederlandse ambassade behandelt visumaanvragen voor een verblijf korter dan 90 dagen. Dit geldt voor toeristen, familie- en privébezoekers, artiesten, studenten en stagiaires.

Een buitenlandse werknemer aannemen

De IND regelt aanvragen van werkgevers om arbeids- en kennismigranten in dienst te nemen.

Social media

De INd is bereikbaar via LinkedIn, X en Facebook.

Taakomschrijving IND

De IND beoordeelt alle verzoeken van mensen die in Nederland verblijf willen aanvragen. Het gaat om mensen die asiel zoeken of in Nederland willen zijn vanwege familie, werk of studie. Daarnaast behandelt de IND aanvragen van mensen die Nederlander willen worden (naturalisatie).

De IND is een agentschap van het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV).