Documenten - Toekomst van het onderwijs

35 documenten over Toekomst van het onderwijs

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Aanbiedingsbrief Werkprogramma 2019 Onderwijsraad

Minister Van Engelshoven (OCW) en minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) bieden de Tweede Kamer het ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 18-09-2018

Werkprogramma Onderwijsraad 2019

De Onderwijsraad adviseert over hoofdlijnen van het beleid en de wetgeving op het gebied van het onderwijs. De vijf hoofdlijnen ...

Jaarplan | 01-09-2018

Beantwoording Kamer vragen over het bericht dat particulier onderwijs een vlucht neemt

Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) geeft de Tweede Kamer zijn antwoorden op vragen van het lid Kwint (SP) ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 24-08-2018

Antwoord op vragen over bericht 'Minder efficiënt onderwijs is beter onderwijs'

Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) stuurt de Tweede Kamer zijn antwoorden op vragen van het lid Van Raan ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 22-08-2018

Antwoorden op Kamervragen over het bericht dat Toelatingstoetsen niet zorgen voor betere leraren

Minister Van Engelshoven (OCW) beantwoordt Kamervragen van lid Van den Hul (PvdA) over het bericht dat Toelatingstoetsen niet ...

Kamerstuk: Kamervragen | 28-06-2018

Kamerbrief met reactie commissiebrief over duurzaamheid in het onderwijs

Minister Slob voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media stuurt de Kamer zijn reactie op de brief van de vaste commissie voor ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 09-05-2018

Kamerbrief met reactie kabinet op adviezen SER en CMMBO over macrodoelmatigheid mbo

Minister Van Engelshoven (OCW) stuurt een reactie namens het kabinet op de adviezen van de Sociaal-Economische Raad (SER) en de ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 20-04-2018

Aanbevelingen CMMBO voor de minister van OCW over macrodoelmatigheid mbo

Aanbevelingen voor de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van de Commissie Macrodoelmatigheid Middelbaar ...

Brief | 20-04-2018

Kamerbrief met beleidsreactie op advies Onderwijraad

Minister Van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en minister Slob voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 07-03-2018

Kamerbrief met voortgangsrapportage Regelluwe scholen

Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) stuurt de Tweede Kamer de Voortgangsrapportage Regelluwe scholen.

Kamerstuk: Kamerbrief | 23-01-2018