Documenten - Toekomst van het onderwijs

30 documenten over Toekomst van het onderwijs

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Kamerbrief met reactie commissiebrief over duurzaamheid in het onderwijs

Minister Slob voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media stuurt de Kamer zijn reactie op de brief van de vaste commissie voor...

Kamerstuk: Kamerbrief | 09-05-2018

Kamerbrief met reactie kabinet op adviezen SER en CMMBO over macrodoelmatigheid mbo

Minister Van Engelshoven (OCW) stuurt een reactie namens het kabinet op de adviezen van de Sociaal-Economische Raad (SER) en de...

Kamerstuk: Kamerbrief | 20-04-2018

Aanbevelingen CMMBO voor de minister van OCW over macrodoelmatigheid mbo

Aanbevelingen voor de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van de Commissie Macrodoelmatigheid Middelbaar...

Brief | 20-04-2018

Kamerbrief met beleidsreactie op advies Onderwijraad

Minister Van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en minister Slob voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media...

Kamerstuk: Kamerbrief | 07-03-2018

Kamerbrief met voortgangsrapportage Regelluwe scholen

Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) stuurt de Tweede Kamer de Voortgangsrapportage Regelluwe scholen.

Kamerstuk: Kamerbrief | 23-01-2018

Beantwoording Kamervragen over 'De Europese identiteit versterken via onderwijs en cultuur'

Minister Van Engelshoven (OCW) stuurt de Eerste Kamer haar antwoorden op de vragen over de mededeling van de Europese Commissie...

Kamerstuk: Kamervragen | 19-01-2018

Voortgangsrapportage Regelluwe scholen

Tweede voortgangsrapportage over het experiment Regelluwe scholen, dat bedoeld is om de regeldruk bij scholen te bestrijden en...

Rapport | 01-12-2017

Kamerbrief over de arbeidsmarkt in het onderwijs

Minister Van Engelshoven (OCW) informeert de Tweede Kamer over de arbeidsmarkt voor leraren in het primair onderwijs,...

Kamerstuk: Kamerbrief | 28-11-2017

Antwoorden op Kamervragen over het bericht dat olie- en gasbedrijven het Nederlandse onderwijs beïnvloeden

Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) beantwoordt vragen van Kamerleden Kwint (SP) en Van Raan (PvdD) over...

Kamerstuk | 22-11-2017

Kamerbrief over vervolg curriculumherziening primair en voortgezet onderwijs

Staatssecretaris Dekker (OCW) informeert de Tweede Kamer over de volgende fase van de herziening van het curriculum voor het...

Kamerstuk: Kamerbrief | 07-07-2017