Voor het leven geregeld: het erfrecht vanaf 1 januari 2003

In dit informatieblad vindt u informatie over de belangrijkste wijzigingen in het erfrecht per 1 januari 2003. Achterin staan adressen vermeld waar u eventueel meer informatie kunt vragen. In de teksten wordt de erfgenaam om praktische redenen met 'hij' aangeduid. Voor de toepassing van de wet maakt het geslacht van de erfgenaam uiteraard geen verschil.

De publicatie bevat onder andere de volgende onderwerpen:

  • erfrecht: versterf of testamentair;
  • het versterferfrecht vanaf 1 januari 2003;
  • wilsrechten van de kinderen;
  • onterven van de echtgenoot;
  • erven van een huis;
  • onverwachte schuld.

Datum van uitgave: december 2016 / ministerie van Veiligheid en Justitie