Bevrijdingsdag 5 mei

In het hele land zijn op 5 mei activiteiten om het einde van de Tweede Wereldoorlog te vieren. Het Nationaal Comité 4 en 5 mei geeft suggesties voor de organisatie van plechtigheden en festiviteiten. Zo mag de Nederlandse vlag van zonsopgang tot zonsondergang in top.

Bevrijdingsdag

Bevrijdingsdag is de nationale feestdag waarop de bevrijding van Nederland in 1945 wordt gevierd. Op deze dag wordt ook de bevrijding van het toenmalig Nederlands-Indië gevierd. Nederland staat op 5 mei ook stil bij de waarde van vrijheid, democratie en mensenrechten. De overheid koos voor deze datum omdat op die dag de Duitsers capituleerden.

Bevrijdingsdag altijd 5 mei

Bevrijdingsdag valt altijd op 5 mei, ook als 5 mei een zondag of religieuze dag is. De burgemeester beslist of in een gemeente festiviteiten zijn toegestaan. Dit heeft bijvoorbeeld te maken met de zondagsrust.

Activiteiten Bevrijdingsdag

Bevrijdingsdag begint ieder jaar in een andere provincie. Een bekende Nederlander houdt de 5 mei-lezing over het thema van dat jaar. Daarna wordt het bevrijdingsvuur ontstoken. Dit is het startsein voor alle bevrijdingsfestivals en andere festiviteiten in het land. 

Nederlandse vlag op 5 mei

Bij het vlaggen op 5 mei neemt de Nederlandse vlag de centrale plaats in. Het gaat namelijk om een nationale viering. Maar andere vlaggen zijn daar goed mee te combineren:

  • de provincievlag;
  • de gemeentevlag;
  • de vlaggen van de landen binnen het Caribische deel van het Koninkrijk;
  • vlaggen van andere landen.