Eindrapport van de commissie-Scholten

Eindrapport van de Begeleidingscommissie onderzoek financiële tegoeden WOII in Nederland.