Nieuwe subsidieregeling Collectieve erkenning van Indisch en Moluks Nederland geopend

Rechtspersonen zonder winstoogmerk kunnen tussen 2 juli 2018 en 31 augustus 2018 projectaanvragen indienen voor activiteiten die vanaf 2018 bijdragen aan de collectieve erkenning van Indisch en Moluks Nederland. Het ministerie van VWS heeft daarvoor de nieuwe subsidieregeling ‘Collectieve erkenning van Indisch en Moluks Nederland’ geopend. De aanvragen worden op volgorde van binnenkomst in behandeling genomen. Er is € 500.000  per jaar beschikbaar.

Zelf bepalen wat nodig is voor collectieve erkenning

De subsidieregeling financiert projecten die bijdragen aan de collectieve erkenning van Indisch en Moluks Nederland: iedereen met wortels in voormalig Nederlands-Indië, die zelf of waarvan de voorouder(s) door oorlogsgeweld en na-oorlogse ontwikkelingen tot 1967 naar Nederland zijn gekomen.

Een vertegenwoordiging van de Indische en Molukse gemeenschap heeft zelf de inhoudelijke onderdelen benoemd die centraal staan in de collectieve erkenning. Deze regeling richt zich op de onderdelen: scholing en educatie, culturele activiteiten, museale- en kennisfunctie. Niet in aanmerking voor subsidie komen activiteiten op het gebied van herdenken, contextgebonden zorg of huisvestingslasten van de Sophiahof. Contextgebonden zorg is zorg die uitgaat van een cultuursensitieve benadering en waarbij   rekening gehouden wordt met  persoonlijke oorlogs- en geweldservaringen.  Dergelijke activiteiten van de collectieve erkenning  worden op een andere wijze gefinancierd.

Projectaanvraag indienen tussen 2 juli 2018 en 31 augustus 2018

Rechtspersonen zonder winstoogmerk en ingeschreven bij de KvK kunnen tussen 2 juli 2018 en 31 augustus 2018 projectaanvragen indienen. In de aanvraag moet worden omschreven op welke wijze het project bijdraagt aan de collectieve erkenning van Indisch en Moluks Nederland. Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst in behandeling genomen. Dat betekent “wie het eerst komt, het eerst maalt”. Subsidies worden toegekend tot het plafond van € 500.000 per jaar is bereikt, met een minimum van €5000 en een maximum van €25.000 per jaar per aanvraag.

Meer informatie

Meer informatie is te vinden op www.dus-i.nl. Voor overige vragen kunt u een mail sturen naar: cewin@minvws.nl. Op dit e-mailadres kunnen ook vanaf 2 juli complete aanvragen worden ingediend.

Voorlichtingsbijeenkomst

VWS organiseert een voorlichtingsbijeenkomst over de subsidieregeling op 14 juni van 14.00-16.00 uur aan Sophialaan 10, te Den Haag. Daar kunt u al uw vragen over de subsidieregeling stellen. Aanmelden kan via SecretariaatDMO@minvws.nl. Aanmelding is overigens niet verplicht.