Hoe krijg ik kunst terug uit de rijkscollectie, inclusief de Nederlands Kunstbezit-collectie (NK-collectie) of andere collecties?

Bent u eigenaar (of erfgenaam van een eigenaar) van een kunstvoorwerp dat is verdwenen tijdens de Tweede Wereldoorlog? Dan kunt u om teruggave vragen. Daarvoor kunt u de procedure volgen op de website van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Teruggave kunst rijkscollectie (inclusief NK-Collectie)

Wilt u een voorwerp terugvragen uit de rijkscollectie, inclusief de NK-collectie? Volg dan de procedure restitutie rijksbezit op de website van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

De Adviescommissie Restitutieverzoeken Cultuurgoederen en Tweede Wereldoorlog (Restitutiecommissie) adviseert de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) over uw aanvraag. U kunt u hierbij laten vertegenwoordigen door een advocaat, maar dit is niet verplicht. De minister beslist of een claim wordt toegekend of afgewezen. Na ontvangst van het verzoek informeert de commissie u over het verloop van de procedure.

Op de website HerkomstGezocht.nl kunt u zoeken in de database naar kunstvoorwerpen in de NK-collectie.

Teruggave kunst overige collecties

Nederlandse musea onderzochten kunst die mogelijk tussen 1933 en 1945 werd geroofd, inbeslaggenomen of onder dwang verkocht. Wilt u een voorwerp terugvragen uit een collectie waarvan de Staat niet de eigenaar is? Volg dan de procedure restitutie niet-rijksbezit van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Op Musealeverwervingen.nl kunt u zoeken naar mogelijk geroofde kunstvoorwerpen buiten de NK-collectie. Deze kunst kan zowel in bezit van het Rijk zijn als in bezit van anderen.