Beslisnota bij Aanbiedingsbrief vaccinatiegraadrapport verslagjaar 2024 en voortgang aanpak 'Vol vertrouwen in vaccinaties'

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Aanbiedingsbrief vaccinatiegraadrapport verslagjaar 2024 en voortgang aanpak 'Vol vertrouwen in vaccinaties'