Kan ik de vaccinaties van mijn kind uitstellen?

Er is geen medische reden om bij een gezond kind van het vaccinatieschema uit het Rijksvaccinatieprogramma af te wijken. Kan het om gezondheidsredenen of praktische redenen echt niet anders? Bespreek dit dan eerst met het consultatiebureau.

Later vaccineren heeft risico’s

Kinderen krijgen in Nederland vaccinaties volgens een vastgesteld schema. Dit vaccinatieschema staat in het Rijksvaccinatieprogramma. Het schema zorgt ervoor dat uw kind goed beschermd is tegen ernstige ziekten, zoals de bof of mazelen. U en uw kind krijgen een uitnodiging voor de vaccinaties. De eerste vaccinatie krijgt uw kind als het 6 tot 9 weken is.

Laat u uw kind later vaccineren dan de bedoeling is volgens het vaccinatieschema. Dan loopt uw kind langer onbeschermd rond en dat brengt risico’s mee. Uw kind kan bijvoorbeeld ernstig ziek worden.

Afspraak maken voor inhalen vaccinatie

Moet u door omstandigheden de vaccinatie van uw kind  uitstellen? Neem dan direct contact op met het consultatiebureau in uw regio. Maak een afspraak om de vaccinatie later in te halen.

Meer informatie over afwijken van vaccinatieschema

Wilt u meer weten over wat u moet doen als u afwijkt van het vaccinatieschema? Bezoek dan pagina met de informatie over afwijken van het Rijksvaccinatieprogramma