Wie besluit of een vaccinatie in het Rijksvaccinatieprogramma moet komen?

De Rijksoverheid beslist welke vaccinaties in het Rijksvaccinatieprogramma moeten komen. De Gezondheidsraad (GR) adviseert het kabinet hierbij.

Vaccinaties in het Rijksvaccinatieprogramma

In het Rijksvaccinatieprogramma staat welke vaccinatie kinderen op welke leeftijd moeten krijgen. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft een vaccinatieschema gemaakt.

Rol Gezondheidsraad bij aanbieden vaccinaties

De Gezondheidsraad adviseert de Rijksoverheid bij de keuze welke vaccinaties in het Rijksvaccinatieprogramma moeten komen. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om de volgende vragen:

  • Werkt de vaccinatie goed?
  • Wegen de kosten van de vaccinatie op tegen de ernst van de ziekte die het bestrijdt?
  • Moet de Rijksoverheid de vaccinatie aanbieden in het Rijksvaccinatieprogramma?