Besluit op Wob-verzoek over diertellingen te Westerlee

Besluit op verzoek om informatie over het aantal gehouden dieren van de locatie Eerste Bovenpad 11 te Westerlee. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).