Aanpak radicalisering in het onderwijs

De Rijksoverheid gaat op verschillende manieren radicalisering in het onderwijs tegen. De Rijksoverheid helpt bijvoorbeeld scholen en leraren om tekens van radicalisering eerder te herkennen.

Gebieden van radicalisering

Radicalisering gebeurt vaak op de gebieden: 

  • geloof; 
  • dierenrechten;
  • politieke overtuiging.

Als een jongere radicaliseert kan dat ook op school zichtbaar worden. Daarom kunnen scholen en leraren iets doen als een leerling dreigt te radicaliseren. Zij kunnen het opmerken als een jongere zich begint af te keren van de samenleving. De Rijksoverheid helpt scholen en leraren hierbij.

Rol scholen bij aanpak radicalisering

Scholen spelen een rol bij de aanpak van radicalisering door:

  • leerlingen burgerschapsonderwijs te geven. Jongeren leren hierdoor op een open manier praten over normen en waarden. De leerlingen zijn daardoor minder gevoelig voor radicale ideeën en doelen.
  • radicalisering te herkennen en te melden bij de wijkagent of een contactpersoon bij de politie.
  • goede lokale samenwerking. Scholen kunnen bijvoorbeeld met gemeente, jongerenwerkers, sportvereniging en politie kijken hoe zij radicalisering kunnen voorkomen.

Maatregelen aanpak radicalisering in het onderwijs

De Rijksoverheid steunt scholen om radicalisering aan te pakken door:

De aanpak van radicalisering in het onderwijs maakt onderdeel uit van een rijksbrede aanpak radicalisering. De Rijksoverheid treedt hard op tegen iedereen die geweld pleegt en haat zaait.  Of reist naar een oorlogsgebied om deel te nemen aan de jihad.