Aanpak radicalisering in het onderwijs

De Rijksoverheid gaat op verschillende manieren radicalisering in het onderwijs tegen. De Rijksoverheid helpt bijvoorbeeld scholen en leraren om tekens van radicalisering eerder te herkennen.

Radicalisering van een leerling

Een leerling die radicaliseert, raakt geïnspireerd door radicaal gedachtegoed. Dit gebeurt vaak op de gebieden:

  • geloof; 
  • dierenrechten;
  • politieke overtuiging.

Een leerling gaat geloven in een extremistisch wij tegen zij verhaal en gaat daar steeds meer persoonlijke consequenties aan verbinden. Radicalisering leidt mogelijk tot ontsporing.

Rol scholen bij aanpak radicalisering

Scholen spelen een rol bij de aanpak van radicalisering door:

  • leerlingen burgerschapsonderwijs te geven. Jongeren leren hierdoor op een open manier praten over normen en waarden. De leerlingen zijn daardoor minder gevoelig voor radicale ideeën en doelen.
  • radicalisering te herkennen en te melden bij de wijkagent of een contactpersoon bij de politie.
  • goede lokale samenwerking. Scholen kunnen bijvoorbeeld met gemeente, jongerenwerkers, sportvereniging en politie kijken hoe zij radicalisering kunnen voorkomen.

Radicalisering raakt de school. Radicale uitingen van een leerling, kunnen leiden tot vooroordelen en stereotyperingen bij een andere leerling. Er kan verdeeldheid ontstaan, een wij- tegen- zij. Een sociaal onveilig klimaat ligt dan al snel op de loer. Leerlingen voelen zich mogelijk bedreigd of onder druk gezet.

Signaleren en onderzoeken van niet-pluis gevoelens horen tot de pedagogische taak van de school. Het maakt niet uit in welke mate deze gevoelens zich voordoen.  Het is de taak van school iets te doen. Bijvoorbeeld door de mentor of directeur.

Maatregelen aanpak radicalisering in het onderwijs

De Rijksoverheid steunt scholen om radicalisering aan te pakken door:

De aanpak van radicalisering in het onderwijs maakt onderdeel uit van een rijksbrede aanpak radicalisering. De Rijksoverheid treedt hard op tegen iedereen die geweld pleegt en haat zaait.  Of reist naar een oorlogsgebied om deel te nemen aan de jihad.