Een school moet een veilige plek zijn. Leerlingen kunnen zich niet concentreren als ze bang of onzeker zijn. Of continu over hun schouder moeten kijken. Scholen zijn daarom verantwoordelijk voor de veiligheid op school. Scholen in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs moeten een sociaal veiligheidsbeleid hebben. Scholen moeten nagaan of dit veiligheidsbeleid effectief is.