Training onderwijspersoneel

Goede scholing en training van onderwijspersoneel zijn belangrijk voor de veiligheid op school. Weerbare leerkrachten kunnen voorvallen op tijd signaleren en hier op een goede manier tegen in actie komen. Ook weten leerkrachten dan beter wat ze moeten doen bij geweld of agressie.

Subsidie cursussen onderwijspersoneel

De volgende organisaties krijgen subsidie van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Zo kunnen zij informatie en cursussen aan onderwijspersoneel bieden:

De organisaties hebben ook lesmateriaal.