Hoe zorg ik als basisschool of middelbare school voor een digitaal veilige schoolomgeving?

Het is belangrijk dat leerlingen en medewerkers kunnen leren en werken in een digitaal veilige schoolomgeving. Maar scholen zijn steeds vaker doelwit van cyberaanvallen, waardoor gegevens van leerlingen en medewerkers op straat komen te liggen of lessen niet kunnen doorgaan. Schoolorganisaties zijn zelf verantwoordelijk voor het op orde hebben en houden van de digitale schoolomgeving. Zij kunnen hierbij hulp en ondersteuning krijgen. 

Schoolbesturen verantwoordelijk voor digitaal veilige schoolomgeving

Schoolbesturen zijn verantwoordelijk voor een digitaal veilige omgeving voor leerlingen en medewerkers. Het Normenkader Informatiebeveiliging en Privacy voor Funderend onderwijs (IBP FO) beschrijft de normen voor een digitaal veilige schoolorganisatie en biedt concrete voorbeeldmaatregelen voor schoolbesturen. Het is daarom een belangrijk hulpmiddel om schoolomgevingen digitaal veilig te maken. Op dit moment is het normenkader nog niet juridisch verplicht. Naar verwachting is dat in 2027 wel het geval. Dan moeten schoolbesturen aan alle normen voldoen.

Wat scholen schoolbesturen kunnen doen

Het voldoen aan de normen kan stap voor stap (Bit by Bit) worden gedaan. Daarvoor wordt een groeipad gemaakt. Als schoolorganisaties dit groeipad volgen, bereiken ze het doel in een realistisch tempo en kunnen ze maatregelen nemen die passen bij wat nodig is voor hun school. Hierbij worden scholen geholpen met heldere informatie, voorbeelddocumenten en een concreet ondersteuningsaanbod zoals opleidingsmogelijkheden voor personeel en een telefoonnummer om te bellen als het mis gaat. Het doel is dat schoolorganisaties de digitale veiligheid in 4 jaar (tot eind 2027) op orde hebben. 

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) stelt structureel € 6 miljoen per jaar beschikbaar voor het programma Digitaal Veilig Onderwijs. Het ministerie werkt hierbij nauw samen met Kennisnet, SIVON, de PO-Raad en de VO-raad.