Brandweer

De veiligheidsregio is verantwoordelijk voor de brandweerzorg in die regio. 

De veiligheidsregio heeft de volgende taken rond brandweerzorg:

  • Brand voorkomen, beperken en bestrijden.
  • Gevaar voor mensen en dieren bij ongevallen beperken en bestrijden. 
  • Andere overheden en organisaties adviseren over brandweerzorg, brandbestrijding en brandpreventie. 
  • Ongevallen met gevaarlijke stoffen voorkomen, beperken en bestrijden.

De brandweer voert ook taken uit die onder de rampenbestrijding en crisisbeheersing vallen. De brandweer staat onder leiding van een commandant.