Dreigingen

De Rijksbrede Risicoanalyse (RbRa) legde de basis om inzicht te krijgen in de verschillende risico's die de nationale veiligheid kunnen bedreigen. 

Inzicht in dreigingen

In de Veiligheidsstrategie staan de zes nationale veiligheidsbelangen die beschermd moeten worden. En de belangrijkste ontwikkelingen van de dreigingen tegen de nationale veiligheid. De problemen kunnen groter worden als verschillende dreigingen op hetzelfde moment gebeuren. Dan kunnen ze elkaar versterken. 

De Rijksbrede Risicoanalyse (RbRa) heeft de basis gelegd om inzicht te krijgen in de verschillende dreigingen. En een aanvullende analyse over de impact van de oorlog in Oekraïne op de nationale veiligheid van Nederland. De kans dat er de komende jaren gebeurtenissen optreden die de nationale veiligheid raken, is best groot.