Strategische koers

De strategische koers wordt beschreven aan de hand van 3 hoofddoelstellingen en 12 actielijnen. Deze gelden van 2023-2029.

Een veilig Koninkrijk in een multipolaire wereld

Een voorspelbare, welvarende en veilige internationale omgeving helpt het Koninkrijk. Daarom werken we aan een wereld waarin landen samenwerken op basis van heldere regels en universele mensenrechten. En waarin landen elkaar kunnen aanspreken als deze regels worden overtreden. De actielijnen zijn:

Een weerbare democratische rechtsorde

Het Koninkrijk heeft een open en vrije democratische samenleving. Dat is een groot goed dat we moeten blijven beschermen, want het is niet vanzelfsprekend. De actielijnen zijn:

Een parate en veerkrachtige samenleving

100% garantie op veiligheid bestaat niet. Dat kan de overheid niet bieden. Want dreigingen zijn onvoorspelbaar en kunnen nooit helemaal worden voorkomen. Daarom moet iedereen zich voorbereiden: de overheid, bedrijven, maatschappelijke organisaties en burgers. Ook voor als het onverhoopt toch misgaat. De actielijnen zijn: