Hoeveel eigen bijdrage voor zorg uit de Wet langdurige zorg (Wlz) betaal ik?

Er zijn 2 soorten eigen bijdragen: een lage en een hoge eigen bijdrage. De eerste 6 maanden betaalt u meestal de lage eigen bijdrage. Daarna hangt het van uw persoonlijke omstandigheden af of u een lage of hoge bijdrage betaalt. Bijvoorbeeld uw inkomen, vermogen, leeftijd en gezinssamenstelling.

Hoogte eigen bijdrage

Het CAK berekent hoeveel u precies moet betalen. U kunt ook zelf berekenen hoe hoog uw eigen bijdrage ongeveer is. Dit bedrag kan wel afwijken van het bedrag dat u uiteindelijk moet betalen. De berekening geeft namelijk een schatting. Als u vragen heeft over de eigen bijdrage kunt u contact opnemen met het CAK.

Het percentage van het inkomen dat meetelt voor de berekening van de eigen bijdrage, is 10%.

Hoge eigen bijdrage en vermogen

Heeft u vermogen zoals spaargeld of beleggingen? Dan telt bij de berekening van de hoge eigen bijdrage ook een deel van uw vermogen extra mee. Dit is de vermogensinkomensbijtelling. Hoe de hoge eigen bijdrage berekend wordt, leest u op de website van het CAK.

De vermogensinkomensbijtelling was 8 %. Sinds januari 2019 is dat 4%.

Bijkomende kosten Wlz-zorg in een instelling

Ontvangt u uw Wlz-zorg in een instelling? Dan kunt u te maken krijgen met bijkomende kosten. De instelling zorgt bijvoorbeeld voor een kabelaansluiting. De kosten van een abonnement en een televisie zijn dan voor u.

Voor medische hulpmiddelen, zoals een rolstoel of douchestoel, hoeft u meestal niets bij te betalen. Wilt u meer informatie hierover? Vraag het na bij uw zorginstelling.