Beslisnota bij antwoorden Kamervragen jaarverslag Algemene Zaken 2023

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij antwoorden Kamervragen jaarverslag Algemene Zaken 2023