Op 16 mei is het Verantwoordingsdag. Op Verantwoordingsdag 2018 leggen ministeries verantwoording af over de financiën en het gevoerde beleid van 2017. Het kabinet presenteert op Verantwoordingsdag het Financieel Jaarverslag van het Rijk 2017, het Rijksjaarverslag 2017 (jaarverslagen van alle ministeries) en de Verantwoordingsbrief.