Verantwoordingsdag

Op woensdag 20 mei 2020 was het Verantwoordingsdag. Op Verantwoordingsdag leggen ministeries verantwoording af over de financiën en het gevoerde beleid van 2019. Het kabinet presenteert op Verantwoordingsdag het Financieel Jaarverslag van het Rijk 2019 en het Rijksjaarverslag 2019 (jaarverslagen van alle ministeries).