Foto's en video Verantwoordingsdag 2020

Op 20 mei 2020 legt de minister van Financiën, namens het kabinet verantwoording af over de financiën en het beleid van het jaar 2019. Hieronder vindt u de foto's van Verantwoordingsdag 2020. 

Wat is Verantwoordingsdag?

Wat is Verantwoordingsdag?

Zeg… wat is er eigenlijk gebeurd met de plannen van Prinsjesdag?

Na afloop van het begrotingsjaar maakt het kabinet op de derde woensdag in mei de balans op. Dit noemen we Verantwoordingsdag.

Op deze dag presenteert de minister van Financiën, namens het kabinet, het Financieel Jaarverslag van het Rijk en de jaarverslagen van alle ministeries.

In de jaarverslagen verantwoordt het kabinet de inkomsten en uitgaven van het begrotingsjaar en laat het zien hoe de verschillende ministeries het geld hebben besteed.

Tijdens het Verantwoordingsdebat stelt de Tweede Kamer vragen en wordt er volop gedebatteerd.

Het kabinet neemt de uitkomsten van het debat mee bij het opstellen van toekomstige begrotingen.