Financieel beheer ministerie van VWS zichtbaar verbeterd

Het financieel beheer van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) is zichtbaar verbeterd. Dat blijkt onder meer uit de goedkeurende accountantsverklaring die het ministerie, voor het eerst in 3 jaar, heeft ontvangen. Dit wordt vandaag op Verantwoordingsdag bevestigd door de Algemene Rekenkamer, de Auditdienst Rijk en het ministerie van Financiën. De coronapandemie heeft duidelijk gemaakt dat het financieel beheer bij het ministerie van VWS op verschillende punten verbeterd moest worden. De afgelopen jaren zijn forse verbeteringen doorgevoerd. Hierdoor is het aantal onrechtmatigheden in 2023 fors afgenomen ten opzichte van de jaren daarvoor. Dit heeft ertoe geleid dat het ministerie het jaarverslag op tijd kon aanleveren. 

Meer controle over financieel beheer

Het ministerie van VWS heeft verschillende stappen gezet om het financieel beheer te verbeteren. Bijvoorbeeld door het opzetten en uitvoeren van interne controles, het creëren van inzicht en identificeren van risico’s en hierop gericht actie te ondernemen. Maar ook door de financiële directie te versterken en het ontwikkelen van trainingen en opleidingen voor zowel financiële als niet-financiële medewerkers met ondersteuning vanuit het ministerie van Financiën. Deze stappen hebben er mede toe geleid dat de verantwoording op tijd en met een goedkeurende accountantsverklaring kon worden ingediend. Daarbij geeft de Algemene Rekenkamer aan dat niet langer sprake is van een ernstige onvolkomenheid op het financieel beheer bij VWS.

Op een aantal onderwerpen verbetering nodig

Bovenstaande verbetering betekent niet dat het ministerie van VWS al volledig aan alle regels en eisen voldoet. Er is nog een aantal onderwerpen waarop verbetering mogelijk en noodzakelijk is. De verantwoording van de coronadossiers in 2023 leidt nog tot verschillende onrechtmatigheden. In 2023 zijn namelijk voorschotten die tijdens de coronapandemie in 2021 en 2022 zijn gedaan afgerekend. Dit zijn bijvoorbeeld de kosten die de GGD’en hebben moeten maken en de opschaling van Intensive Care binnen ziekenhuizen. Deze onrechtmatigheden zijn met name terug te voeren naar de hectische periode waarin deze regelingen destijds zijn opgesteld. In 2024 zullen de laatste coronagerelateerde dossiers worden verantwoord. Het gaat hier om ongeveer € 250 miljoen. Daarnaast zijn er nog enkele aspecten waarop het beheer nog verder kan worden verbeterd, waaronder het inkoopbeheer en het voorkomen van misbruik van subsidieregelingen. 

VWS focust op structurele en culturele veranderingen

De focus ligt in 2024 op het doorzetten van de verbeteringen binnen VWS en ervoor zorgen dat deze worden geïntegreerd in de standaard werkwijzen van het departement. Belangrijk onderdeel van deze verbetering is het verder versterken van de financiële directies en afdelingen.