Verantwoordingsdag: wat is dat ook alweer?

Op de 3e woensdag in mei legt de minister van Financiën, namens het kabinet verantwoording af over het beleid en de financiën van het afgelopen jaar. Dit heet Verantwoordingsdag. In 2020 is Verantwoordingsdag op 20 mei.

Minister van Financiën presenteert Verantwoordingsstukken

Op Verantwoordingsdag presenteert de minister van Financiën:

 • Rijksjaarverslag
  Het Rijksjaarverslag zijn de jaarverslagen van alle departementen.
 • Financieel Jaarverslag van het Rijk
  Het Financieel Jaarverslag van het Rijk blikt terug op de economie en financiën van het afgelopen jaar.

Wat is Verantwoordingsdag?

Zeg… wat is er eigenlijk gebeurd met de plannen van Prinsjesdag?

Na afloop van het begrotingsjaar maakt het kabinet op de derde woensdag in mei de balans op. Dit noemen we Verantwoordingsdag.

Op deze dag presenteert de minister van Financiën, namens het kabinet, het Financieel Jaarverslag van het Rijk en de jaarverslagen van alle ministeries.

In de jaarverslagen verantwoordt het kabinet de inkomsten en uitgaven van het begrotingsjaar en laat het zien hoe de verschillende ministeries het geld hebben besteed.

Tijdens het Verantwoordingsdebat stelt de Tweede Kamer vragen en wordt er volop gedebatteerd.

Het kabinet neemt de uitkomsten van het debat mee bij het opstellen van toekomstige begrotingen.

Wat zit er op Verantwoordingsdag in het koffertje van de minister?

Net als op Prinsjesdag gaat de minister van Financiën met een speciaal koffertje naar de Tweede Kamer. In dit koffertje zitten het Financieel Jaarverslag van het Rijk en de jaarverslagen van alle ministeries. De minister houdt vervolgens een toespraak in de Tweede Kamer.

Verantwoordingsdag in de Tweede Kamer

Verslag Algemene Rekenkamer

De Algemene Rekenkamer controleert alle jaarverslagen van de departementen. Op Verantwoordingsdag presenteert de president van de Rekenkamer zijn verslag aan de Tweede Kamer. Zo krijgt de Kamer een goed beeld van wat er in het afgelopen jaar goed of minder goed is gegaan.

Verantwoordingsdebat

Nadat de Tweede Kamer alle verslagen heeft ontvangen, begint het verantwoordingsdebat. Dit debat gaat over de Verantwoordingsstukken. Bij het debat zijn onder andere de minister-president en de minister van Financiën aanwezig.

Afsluiting begrotingsjaar

De Tweede Kamer en de Eerste Kamer behandelen de jaarverslagen als wetsvoorstel. Zijn alle wetsvoorstellen aangenomen door de Eerste en Tweede Kamer? Dan is het begrotingsjaar afgesloten.

Net als op Prinsjesdag gaat de minister van Financiën met een speciaal koffertje naar de Tweede Kamer. In dit koffertje zitten het Financieel Jaarverslag van het Rijk en enkele jaarverslagen.

Verschil Verantwoordingsdag en Prinsjesdag

Prinsjesdag en Verantwoordingsdag zijn belangrijke momenten in het begrotingsproces. Op beide dagen komt de minister van Financiën met een koffertje naar de Tweede Kamer. Wat is precies het verschil tussen beide dagen?

Verantwoordingsdag Prinsjesdag
Verschil Verantwoordingsdag en Prinsjesdag
Kabinet blikt terug op afgelopen jaar. Kabinet presenteert plannen voor komend jaar.
Minister van Financiën biedt aan:
 • Financieel Jaarverslag van het Rijk
 • Rijksjaarverslag
Minister van Financiën biedt aan:
 • Miljoenennota
 • Rijksbegroting
Kabinet geeft antwoord op de vragen:
 •     Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?
 •     Hebben we gedaan wat we daarvoor zouden doen?
 •     Heeft het gekost wat we dachten dat het zou kosten?
Kabinet geeft antwoord op de vragen:
 •     Wat willen we bereiken?
 •     Wat gaan we daarvoor doen?
 •     Wat gaat dat kosten?
Beeld: Martijn Beekman