Verantwoordingsdagstukken

Het kabinet heeft het Financieel Jaarverslag van het Rijk 2023 en de overige verantwoordingsdagstukken op 15 mei 2024 openbaar gemaakt. In deze stukken leggen alle ministeries verantwoording af over de financiën en het beleid van het afgelopen jaar.

Financieel Jaarverslag van het Rijk 2023

Jaarverslagen 2023

Fondsen behorende bij de jaarverslagen