Verantwoordingsdagstukken

Het kabinet heeft het Financieel Jaarverslag van het Rijk 2022 en de overige verantwoordingsdagstukken op 17 mei 2023 openbaar gemaakt. In deze stukken leggen alle ministeries verantwoording af over de financiën en het beleid van het afgelopen jaar.

Financieel Jaarverslag van het Rijk 2022

Jaarverslagen 2022

Fondsen behorende bij de jaarverslagen