XII Infrastructuur en Waterstaat - Rijksjaarverslag 2021

Verantwoording van de uitgaven in 2021 die vallen onder hoofdstuk XII van de Rijksbegroting.

XII Infrastructuur en Waterstaat - Rijksjaarverslag 2021 (PDF | 269 pagina's | 9,9 MB)