XII Infrastructuur en Waterstaat - Rijksjaarverslag 2023

Verantwoording van de uitgaven in 2023 die vallen onder hoofdstuk XII van de Rijksbegroting.