Memorie van toelichting slotwet Deltafonds 2023

Toelichting op het wetsvoorstel met wijzigingen voor het jaar 2023 in de begrotingsstaat van het Deltafonds (hoofdstuk J van de Rijksbegroting).