Memorie van toelichting slotwet ministerie van Economische Zaken en Klimaat 2023

Toelichting op het wetsvoorstel met wijzigingen voor het jaar 2023 in de begrotingsstaat van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (hoofdstuk XIII van de Rijksbegroting).