Slotwet Defensiematerieelbegrotingsfonds 2023

Dit wetsvoorstel brengt voor het jaar 2023 wijzigingen aan in de begrotingsstaat van het Defensiematerieelbegrotingsfonds (hoofdstuk K van de Rijksbegroting).