Verantwoordingsdagstukken 2020

Het kabinet heeft het Financieel Jaarverslag van het Rijk 2020 en de overige verantwoordingsdagstukken op 19 mei 2021 openbaargemaakt. In deze stukken leggen alle ministeries verantwoording af over de financiën en het beleid van het afgelopen jaar.

Vanaf 18 mei om 10:15 vindt u hier de stukken van Verantwoordingsdag 2022. Nu kunt u de stukken van vorig jaar nog downloaden.

Financieel Jaarverslag van het Rijk 2020

Jaarverslagen 2020

Fondsen behorende bij de jaarverslagen