Documenten - Verkeersveiligheid

297 documenten over Verkeersveiligheid

Alleen de eerste 200 documenten zijn getoond. Pas, indien gewenst, uw zoekopdracht aan om de resultaten te beperken.

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Abonneren op documenten over dit onderwerp

Samenvatting schematische weergave van de intensiveringen inzake verkeersveiligheid

De samenvatting beschrijft de plannen op het gebied van verkeershandhaving in relatie tot het veiliger maken van de ...

Rapport | 23-06-2017

Aanbiedingsbrief bij plan verkeershandhaving in relatie tot infrastructuur en voorlichting

Minister Blok (VenJ) en minister Schultz van Haegen (IenM) sturen de 1e editie van het beleidsplan voor verkeersveiligheid en ...

Kamerstuk | 23-06-2017

Tk bijlage Progressief boetestelsel en verkeersveiligheid

Publicatie | 20-06-2017

Kamerbrief over progressief boetestelsel

Minister Blok (VenJ) informeert de TWeede Kamer over de uitkomsten van het onderzoek naar de mogelijkheden voor een progressief ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 20-06-2017

Progressief boetestelsel en verkeersveiligheid

Het document bespreekt de geschatte veiligheidseffecten van hogere boetes bij herhaalde snelheidsovertredingen.

Rapport | 20-06-2017

Factsheet ex ante impactanalyse Progressief boetestelsel

De impactanalyse bespreekt de structurele gevolgen van een aantal beleidsscenario’s en beleidsuitgangspunten voor een progressief ...

Rapport | 20-06-2017

Bijlage 2 Onderzoeksrapportage Verlaging grens geschiktheidsonderzoek alcohol

Rapport | 19-06-2017

Toelichting onderzoek schorsingstarieven

Het document bevat een toelichting bij het onderzoek naar schorsingstarieven voor motorrijtuigen.

Brief | 19-06-2017

Wegverkeer en verkeersveiligheid (verzamelbrief)

Minister Schultz van Haegen (IenM) informeert de Tweede Kamer over een aantal dossiers over het wegverkeer en de ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 19-06-2017

Kamerbrief met reactie op petitie verkeersveiligheid N59

Minister Schultz van Haegen (IenM) stuurt haar reactie op de petitie van de heer De Boed naar de Tweede Kamer. De petitie ging ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 07-06-2017