Met verschillende maatregelen wil de overheid het verkeer veiliger maken. En het aantal verkeersdoden en ernstige verkeersgewonden verder terugdringen. Verkeersdeelnemers die zich ernstig misdragen, zoals bumperklevers, moeten leren om op een veilige manier aan het verkeer deel te nemen.