Maatregelen verkeersveiligheid

Met verschillende maatregelen wil de overheid het verkeer veiliger maken en het aantal verkeersdoden en ernstige verkeersgewonden terugdringen.

Begeleid autorijden voor jongeren vanaf 17 jaar

Door gebrek aan ervaring veroorzaken jongeren relatief veel verkeersongelukken. Dankzij 2toDrive kunnen jongeren vanaf 17 jaar hun rijbewijs halen. Tot hun 18e jaar mogen zij onder begeleiding van een coach autorijden.

Theorie-examen vanaf 16 jaar

Je mag vanaf je 16e theorie-examen doen. Ben je 16,5 jaar? Dan mag je praktijklessen volgen en een tussentijdse toets afleggen. De begeleiderspas kun je ook vanaf 16,5 jaar aanvragen.

Inleveren rijbewijs bij rijden onder invloed

Wie binnen 5 jaar 2 keer wordt veroordeeld voor rijden onder invloed van alcohol moet zijn rijbewijs inleveren. Datzelfde geldt voor het rijden onder invloed van drugs, of van een combinatie van alcohol en drugs.

Strafpuntensysteem voor beginnende bestuurders

Voor mensen met een beginnersrijbewijs geldt een strafpuntensysteem voor zware verkeersovertredingen, zoals bumperkleven. Na 2 overtredingen onderzoekt het CBR de rijvaardigheid en kan het rijbewijs ongeldig worden verklaard.

Verplichte verkeerscursus voor gevaarlijk rijgedrag

Wie zich schuldig maakt aan gevaarlijk rijgedrag moet een EMG-cursus volgen. Denk hierbij aan bumperkleven of veel te hard rijden. Bestuurders leren op deze cursus om op een veilige manier aan het verkeer deel te nemen.

Plannen verkeersveiligheid tot 2030

Jarenlang daalde het aantal doden door verkeersongelukken, maar die daling is gestopt. Ook zijn er steeds meer gewonden. Hierdoor is er veel menselijk leed, bij verkeersslachtoffers en hun naasten. De Rijksoverheid heeft de plannen voor het terugdringen van het aantal verkeersdoden en -slachtoffers opgenomen in het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en het ministerie van Justitie en Veiligheid hebben deze plannen samen met gemeenten, provincies en maatschappelijke organisaties opgesteld. De Rijksoverheid, provincies en gemeenten zullen concrete acties en maatregelen in hun eigen uitvoeringsplannen opnemen.

Om het verbeteren van de verkeersveiligheid te stimuleren stelt de Rijksoverheid € 500 miljoen beschikbaar voor de periode 2020-2030. De Rijksoverheid draagt voor maximaal 50% bij aan maatregelen die de verkeersveiligheid verbeteren op provinciale, gemeentelijke en waterschapswegen. Het geld wordt in verschillende rondes ingezet. Voor 2020-2021 is € 165 miljoen beschikbaar gesteld. Meer informatie staat op de website investeringsimpulsSPV.nl.  

Strengere aanpak gevaarlijk rijgedrag

Om de verkeersveiligheid te verbeteren wordt gevaarlijk rijgedrag strenger aangepakt. Zo gaat de maximale straf voor gevaarlijk rijden van 2 naar 6 maanden gevangenisstraf, ook in zaken zonder letsel of schade. Het gaat om voorgenomen beleid. De Tweede en Eerste Kamer moeten nog akkoord gaan met de wijziging.

Kabinet Rutte III: minder verkeersslachtoffers

Het kabinet wil het aantal verkeersslachtoffers omlaag brengen. In het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’ staan een aantal maatregelen die de verkeersveiligheid moeten verbeteren:

  • Het kabinet ondersteunt het manifest Verkeersveiligheid: een nationale prioriteit. Dit doet het kabinet samen met (branche)organisaties, provincies, gemeenten en handhavende instanties.
  • Er komen investeringen in een veiligere weginrichting, vooral bij N-wegen. Dit doet het kabinet samen met de provincies. Ook wil het kabinet invloed uitoefenen op het gedrag in het verkeer, slimme handhaving en de ongevallenregistratie verbeteren.
  • Het kabinet wil dat de verlichting ’s avonds en ’s nachts op snelwegen weer aangaat. Het gaat om snelwegen waar de verlichting zorgt voor een verhoging van de verkeersveiligheid.