Maatregelen verkeersveiligheid

Met verschillende maatregelen wil de overheid het verkeer veiliger maken en het aantal verkeersdoden en ernstige verkeersgewonden terugdringen.

Plannen verkeersveiligheid tot 2030

Jarenlang daalde het aantal doden door verkeersongelukken, maar die daling is gestopt. Ook zijn er steeds meer gewonden. Hierdoor is er veel menselijk leed, bij verkeersslachtoffers en hun naasten. De Rijksoverheid heeft de plannen voor het terugdringen van het aantal verkeersdoden en -slachtoffers opgenomen in het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en het ministerie van Justitie en Veiligheid hebben deze plannen samen met gemeenten, provincies en maatschappelijke organisaties opgesteld. De Rijksoverheid, provincies en gemeenten nemen concrete acties en maatregelen in hun eigen uitvoeringsplannen op.

Maatregelen die de Rijksoverheid nam, zijn onder andere :

  • Veiliger maken van bermen van provinciale N-wegen
    Bijvoorbeeld door de berm te verharden, zodat automobilisten veilig kunnen uitwijken als dat nodig is. Op N-wegen gebeuren in verhouding veel ongelukken.
  • Verbod op telefoon op de fiets
    Fietsers kunnen een boete van € 95 krijgen als zij hun telefoon op de fiets vasthouden. Een muziekspeler of ander mobiel apparaat mag ook niet. Het verbod geldt sinds 1 juli 2019 en moet afleiding in het verkeer tegengaan. Afleiding in het verkeer leidt tot enkele tientallen doden en honderden gewonden per jaar.
  • Campagne Rij MONO
    MONO rijden betekent dat automobilisten, fietsers en andere weggebruikers hun aandacht op 1 ding houden en dat is het verkeer. MONO staat voor alleen of 1. Wie MONO rijdt, rijdt zonder afleiding van appjes, berichtjes of socialmediaposts.

Alle maatregelen staan in het Landelijk Actieplan Verkeersveiligheid (LAP) 2019-2021. De overheid werkt aan een nieuw Landelijk Actieplan Verkeersveiligheid 2022-2025.

Subsidie voor veiligere provinciale, gemeentelijke en waterschapswegen

De Rijksoverheid stelt € 500 miljoen beschikbaar voor de periode 2020-2030 om de verkeersveiligheid op provinciale, gemeentelijke en waterschapswegen te verbeteren. Het geld wordt in verschillende rondes ingezet.

Voor de Regeling stimulering verkeersveiligheidsmaatregelen 2020-2021 was € 165 miljoen beschikbaar om lokale en regionale wegen en fietspaden veiliger te maken. Op de website InvesteringsimpulsSPV.nl staat meer informatie over de zogenoemde Investeringsimpuls Verkeersveiligheid en de resultaten van de eerste ronde.

Aanpassingen in rijopleiding en rijexamen

De overheid onderzoekt of aanpassingen in de rijopleiding en het rijexamen leiden tot minder verkeersongelukken onder beginnende bestuurders. Jongeren die net hun rijbewijs hebben, veroorzaken in verhouding namelijk vaker verkeersongelukken.

Begeleid autorijden voor jongeren vanaf 17 jaar

Jongeren van 17 jaar mogen na het behalen van hun rijbewijs alleen autorijden met een coach tot zij 18 jaar zijn. De coach die met een 17-jarige meerijdt moet voldoen aan eisen en bijvoorbeeld minimaal 27 jaar zijn. De coach moet de jonge bestuurders helpen om rijervaring op te doen. Begeleid Rijden kan sinds 2018. Of jonge bestuurders minder ongelukken maken door rijervaring met een coach, moet blijken uit onderzoek dat de overheid laat uitvoeren in de zogenoemde proeftuin Beginnend Bestuurder. Het onderzoek loopt tot eind 2023.

Mogelijk extra toetsmoment tijdens autorijlessen

Tijdens autorijlessen kunnen leerlingen een extra toetsmoment krijgen. Dit extra examen naast het praktijkexamen (afrijden) moet leerlingen stap voor stap beter leren rijden. Beginnende automobilisten veroorzaken in verhouding veel ongelukken. De overheid laat onderzoeken of het extra toetsmoment tot minder verkeersongelukken leidt. De resultaten van dit onderzoek in de proeftuin Beginnend Bestuurder verschijnen eind 2023.