Maatregelen verkeersveiligheid

Met verschillende maatregelen wil de overheid het verkeer veiliger maken en het aantal verkeersdoden en ernstige verkeersgewonden terugdringen.

Begeleid autorijden voor jongeren vanaf 17 jaar

Jongeren van 17 jaar mogen na het behalen van hun rijbewijs alleen autorijden met een coach tot zij 18 jaar zijn. De coach die met een 17-jarige meerijdt moet voldoen aan eisen en bijvoorbeeld minimaal 27 jaar zijn. De coach moet de jonge bestuurders helpen om rijervaring op te doen. Jongeren die net hun rijbewijs hebben, veroorzaken namelijk in verhouding vaker verkeersongelukken. Of jonge bestuurders minder ongelukken maken door rijervaring met een coach, moet blijken uit onderzoek dat de overheid laat uitvoeren in de zogenoemde proeftuin Beginnend Bestuurder. Het onderzoek loopt tot eind 2023.

Mogelijk extra toetsmoment tijdens autorijlessen

Tijdens autorijlessen kunnen leerlingen een extra toetsmoment krijgen. Dit extra examen naast het praktijkexamen (afrijden) moet leerlingen stap voor stap beter leren rijden. Beginnende automobilisten veroorzaken in verhouding veel ongelukken. De overheid onderzoekt of het extra toetsmoment tot minder verkeersongelukken leidt. De resultaten van dit onderzoek in de zogenoemde proeftuin Beginnend Bestuurder verschijnen eind 2023.

Strafpunten voor beginnende bestuurders bij zware overtredingen

Bestuurders met een beginnersrijbewijs krijgen strafpunten voor zware verkeersovertredingen, zoals bumperkleven. Na 2 strafpunten onderzoekt het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) de rijvaardigheid en kan het rijbewijs ongeldig worden verklaard.

Inleveren rijbewijs bij rijden onder invloed

Wie binnen 5 jaar 2 keer wordt veroordeeld voor rijden onder invloed van alcohol moet zijn rijbewijs inleveren. Dat geldt ook voor rijden onder invloed van drugs, of van een combinatie van alcohol en drugs.

Verplichte verkeerscursus voor gevaarlijk rijgedrag

Wie zich schuldig maakt aan gevaarlijk rijgedrag moet de cursus Educatieve Maatregel Gedrag en verkeer (EMG-cursus) volgen. Denk hierbij aan bumperkleven of veel te hard rijden. De bestuurder leert op deze cursus om op een veilige manier aan het verkeer deel te nemen. De bestuurder betaalt de cursus zelf. Naast de verplichte verkeerscursus kan de bestuurder een straf krijgen van het Openbaar Ministerie of de rechter.

Plannen verkeersveiligheid tot 2030

Jarenlang daalde het aantal doden door verkeersongelukken, maar die daling is gestopt. Ook zijn er steeds meer gewonden. Hierdoor is er veel menselijk leed, bij verkeersslachtoffers en hun naasten. De Rijksoverheid heeft de plannen voor het terugdringen van het aantal verkeersdoden en -slachtoffers opgenomen in het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en het ministerie van Justitie en Veiligheid hebben deze plannen samen met gemeenten, provincies en maatschappelijke organisaties opgesteld. De Rijksoverheid, provincies en gemeenten nemen concrete acties en maatregelen in hun eigen uitvoeringsplannen op.

Maatregelen die de Rijksoverheid nam, zijn onder andere :

  • Veiliger maken van bermen van provinciale N-wegen
    Bijvoorbeeld door de berm te verharden, zodat automobilisten veilig kunnen uitwijken als dat nodig is. Op N-wegen gebeuren relatief veel ongelukken.
  • Verbod op gebruik van telefoon op de fiets
    Fietsers kunnen een boete van € 95 krijgen als zij hun telefoon op de fiets gebruiken. Dit zogenoemde appverbod geldt sinds 1 juli 2019 en moet afleiding in het verkeer tegengaan.
  • Campagne Rij MONO
    MONO rijden  betekent dat automobilisten, fietsers en andere weggebruikers hun aandacht op 1 ding houden en dat is het verkeer. MONO staat voor alleen of 1. Wie MONO rijdt, rijdt zonder afleiding van appjes, berichtjes of socialmediaposts. Smartphonegebruik leidt in het Nederlandse verkeer tot enkele tientallen doden en honderden gewonden per jaar.

Deze maatregelen staan in het Landelijk Actieplan Verkeersveiligheid (LAP) 2019-2021. De overheid werkt aan een nieuw Landelijk Actieplan Verkeersveiligheid 2022-2025.

Daarnaast stelt de Rijksoverheid € 500 miljoen beschikbaar voor de periode 2020-2030 om de verkeersveiligheid op provinciale, gemeentelijke en waterschapswegen te verbeteren. Het geld wordt in verschillende rondes ingezet. 

Voor de Regeling stimulering verkeersveiligheidsmaatregelen 2020-2021 was € 165 miljoen beschikbaar om lokale en regionale wegen en fietspaden veiliger te maken. Op de website investeringsimpulsSPV.nl staat meer informatie over de zogenoemde Investeringsimpuls Verkeersveiligheid  en de resultaten van de eerste ronde.