Maatregelen verkeersveiligheid

Met verschillende maatregelen wil de overheid het verkeer veiliger maken en het aantal verkeersdoden en ernstige verkeersgewonden terugdringen.

Begeleid autorijden voor jongeren vanaf 17 jaar

Door gebrek aan ervaring veroorzaken jongeren relatief veel verkeersongelukken. Dankzij 2toDrive kunnen jongeren vanaf 17 jaar hun rijbewijs halen. Tot hun 18e jaar mogen zij onder begeleiding van een coach autorijden.

Uit een evaluatie van 2toDrive blijkt dat jongeren begeleid rijden serieus nemen. En dat ze inderdaad belangrijke rijervaring opdoen.

Overgangssituatie voor begeleid rijden

Was je op 1 november 2017 nog geen 16? Dan mag je starten met theorielessen, maar je mag nog geen theorie-examen doen. Dit mag zodra begeleid rijden definitief is ingevoerd.

De proef 2toDrive begon in november 2011 en liep tot en met oktober 2017. Begeleid rijden wordt ingevoerd in de wet. Deze wet gaat waarschijnlijk begin 2018 in.

Inleveren rijbewijs bij rijden onder invloed

Wie binnen 5 jaar 2 keer wordt veroordeeld voor rijden onder invloed van alcohol moet zijn rijbewijs inleveren. Datzelfde geldt voor het rijden onder invloed van drugs, of van een combinatie van alcohol en drugs.

Strafpuntensysteem voor beginnende bestuurders

Voor mensen met een beginnersrijbewijs geldt een strafpuntensysteem voor zware verkeersovertredingen, zoals bumperkleven. Na 2 overtredingen onderzoekt het CBR de rijvaardigheid en kan het rijbewijs ongeldig worden verklaard.

Verplichte verkeerscursus voor gevaarlijk rijgedrag

Wie zich schuldig maakt aan gevaarlijk rijgedrag moet een EMG-cursus volgen. Denk hierbij aan bumperkleven of veel te hard rijden. Bestuurders leren op deze cursus om op een veilige manier aan het verkeer deel te nemen.

Plannen verkeersveiligheid tot 2020

Verkeersveiligheid raakt zoveel gezinnen in Nederland. Gemiddeld komen elke dag 2 mensen niet meer thuis. Talloze anderen raken gewond. De overheid wil het aantal verkeersdoden en ernstige verkeersgewonden terugdringen. De plannen hiervoor staan in het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2008-2020. De Beleidsimpuls Verkeersveiligheid is een aanvulling op dit plan. Het bevat extra maatregelen voor de risicogroepen: fietsers, senioren en jonge beginnende bestuurders.

Kabinet Rutte III: minder verkeersslachtoffers

Het kabinet wil het aantal verkeersslachtoffers omlaag brengen. In het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’ staan een aantal maatregelen die de verkeersveiligheid moeten verbeteren:

  • Het kabinet ondersteunt het manifest Verkeersveiligheid: een nationale prioriteit. Dit doet het kabinet samen met (branche)organisaties, provincies, gemeenten en handhavende instanties.
  • Er komen investeringen in een veiligere weginrichting, vooral bij N-wegen. Dit doet het kabinet samen met de provincies. Ook wil het kabinet invloed uitoefenen op het gedrag in het verkeer, slimme handhaving en de ongevallenregistratie verbeteren.
  • Het kabinet wil dat de verlichting ’s avonds en ’s nachts op snelwegen weer aangaat. Het gaat om snelwegen waar de verlichting zorgt voor een verhoging van de verkeersveiligheid.