Maatregelen verkeersveiligheid

Met verschillende maatregelen wil de overheid het verkeer veiliger maken en het aantal verkeersdoden en ernstige verkeersgewonden terugdringen.

Ongevallen in het verkeer

Jarenlang daalde het aantal doden door verkeersongelukken, maar die daling is gestopt. Ook zijn er steeds meer gewonden. Hierdoor is er veel menselijk leed, bij verkeersslachtoffers en hun naasten.

Verkeersdoden

In 2022 vielen in Nederland 745 verkeersdoden, 163 meer dan in 2021. Het aantal verkeersdoden lag daarmee in 2022 28 procent hoger dan het jaar ervoor. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Fietsongevallen

Ongeveer een derde van de 745 verkeersdoden in 2022 was fietser (290 mensen). Met name onder de 70-plussers vielen meer verkeersdoden (179 mensen).

Verkeersveiligheid verbeteren

De Rijksoverheid wil het aantal ongelukken in het verkeer verminderen. Maatregelen en initiatieven om de verkeersveiligheid te verbeteren zijn onder andere:

 • Veiliger maken van bermen van provinciale N-wegen
  Bijvoorbeeld door de berm te verharden, zodat automobilisten veilig kunnen uitwijken als dat nodig is. Op N-wegen gebeuren in verhouding veel ongelukken.
 • Afleiding in het verkeer verminderen
  Afleiding in het verkeer leidt tot enkele tientallen doden en honderden gewonden per jaar. Dit moet minder worden door een boete voor fietsers als zij hun telefoon op de fiets vasthouden. Daarnaast is er de campagne Rij MONO, met het doel om afleiding in het verkeer tegen te gaan.
 • Geen alcohol of drugs in het verkeer
  Maatregelen tegen rijden onder invloed staan in het Landelijk Actieplan Verkeersveiligheid 2022–2025 (LAP). Dat komt vanuit het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030 (SPV). De Bob-campagne wil rijden onder invloed van alcohol verminderen.
 • Verplichte cursus bij overtredingen
  Een educatieve maatregel bij bepaalde overtredingen, zoals gevaarlijk, te hard of onder invloed rijden.
 • Wegen en fietspaden veiliger maken voor fietsers
  Dit gebeurt samen met provincies en gemeenten.
 • Campagnes voor fietsverlichting
  Met extra aandacht voor jongeren. Dit gebeurt samen met de Fietsersbond.

Plan verkeersveiligheid 2030

Deze maatregelen en initiatieven komen voort uit het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030 (SPV). Het belangrijkste doel van het SPV is het voorkomen van ongevallen door maatregelen te nemen op die plekken waar de risico’s het grootst zijn. Dit plan is geschreven door de Rijksoverheid samen met onder andere maatschappelijke organisaties, gemeenten en provincies. 

Het SPV is de basis voor concrete acties en maatregelen. Deze staan in de eigen uitvoeringsplannen van de Rijksoverheid, provincies en gemeenten.
In het Landelijk Actieplan Verkeersveiligheid 2022 - 2025 staan de maatregelen van het Rijk beschreven.

Subsidie voor veiligere provinciale, gemeentelijke en waterschapswegen

De Rijksoverheid stelt € 500 miljoen beschikbaar om de verkeersveiligheid op provinciale, gemeentelijke en waterschapswegen te verbeteren. Het Rijk besteedt dit geld in verschillende rondes, ook wel tranches genoemd. In de eerste twee tranches is bijna €235 miljoen uitgegeven. Dit is gebruikt om lokale en regionale wegen en fietspaden veiliger te maken.

Gemeenten, provincies en waterschappen kunnen een aanvraag indienen voor een rijksbijdrage van maximaal 50%. Deze regeling Stimulering Verkeersveiligheidsmaatregelen loopt van 2020 tot en met 2030. 
Op Investeringsimpuls SPV staat meer informatie over de tranches, het doen van een aanvraag en de voorwaarden.

Aanpassingen in rijopleiding en rijexamen

De overheid onderzoekt of aanpassingen in de rijopleiding en het rijexamen leiden tot minder verkeersongelukken onder beginnende bestuurders. Beginnende, vaak jonge bestuurders die net hun rijbewijs hebben, zijn vaker betrokken bij een verkeersongeval. Zie ook de informatie over Jonge automobilisten op swov.nl

De rijschoolbranche werkt daarnaast aan het verbeteren van de kwaliteit van het rijonderwijs. De stappen voor deze verbeteringen staan beschreven in de Kamerbrief met de reactie van het kabinet op het advies ‘van rijles naar rijonderwijs’

Begeleid autorijden voor jongeren van 17 jaar

Jongeren van 17 jaar kunnen met 2toDrive eerder hun rijbewijs halen. Zij rijden na het behalen van hun rijbewijs tot hun 18e altijd met een coach. De coach moet voldoen aan een aantal eisen, bijvoorbeeld minimaal 27 jaar zijn en 5 jaar rijervaring hebben. Zo doen jonge bestuurders onder begeleiding meer rijervaring op. En kunnen ze in de auto iemand advies vragen. Vanaf 18 jaar mogen ze alleen autorijden.

Onderzoek naar aanpassingen in de opleiding of het examen

Het onderzoek ‘Roze Pasje Ander Jasje’ moet duidelijk maken of extra maatregelen nodig zijn om beginnende bestuurders veiliger te laten deelnemen aan het verkeer. Doel is het risico op ongevallen en overtredingen te verkleinen. De resultaten worden verwacht in 2023. Daarna bepaalt de overheid of er aanpassingen in het rijexamen nodig zijn. Meer informatie leest u in de Kamerbrief over stand van zaken verkeersveiligheid.