Maatregelen verkeersveiligheid

Met verschillende maatregelen wil de overheid het verkeer veiliger maken en het aantal verkeersdoden en ernstige verkeersgewonden terugdringen.

Plannen verkeersveiligheid tot 2030

Jarenlang daalde het aantal doden door verkeersongelukken, maar die daling is gestopt. Ook zijn er steeds meer gewonden. Hierdoor is er veel menselijk leed, bij verkeersslachtoffers en hun naasten. De Rijksoverheid heeft de plannen voor het terugdringen van het aantal verkeersdoden en -slachtoffers opgenomen in het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en het ministerie van Justitie en Veiligheid hebben deze plannen samen met gemeenten, provincies en maatschappelijke organisaties opgesteld. De Rijksoverheid, provincies en gemeenten nemen concrete acties en maatregelen in hun eigen uitvoeringsplannen op.

Maatregelen die de Rijksoverheid nam, zijn onder andere :

 • Veiliger maken van bermen van provinciale N-wegen
  Bijvoorbeeld door de berm te verharden, zodat automobilisten veilig kunnen uitwijken als dat nodig is. Op N-wegen gebeuren in verhouding veel ongelukken.
 • Verbod op telefoon op de fiets
  Fietsers kunnen een boete krijgen als zij hun telefoon op de fiets vasthouden. Een muziekspeler of ander mobiel apparaat mag ook niet. Het verbod moet afleiding in het verkeer tegengaan. Afleiding in het verkeer leidt tot enkele tientallen doden en honderden gewonden per jaar.
 • Campagne Rij MONO
  MONO rijden betekent dat automobilisten, fietsers en andere weggebruikers hun aandacht op 1 ding houden en dat is het verkeer. MONO staat voor alleen of 1. Wie MONO rijdt, rijdt zonder afleiding van appjes, berichtjes of socialmediaposts.

Alle maatregelen staan in het Landelijk Actieplan Verkeersveiligheid (LAP) 2019-2021. De overheid werkt aan een nieuw Landelijk Actieplan Verkeersveiligheid 2022-2025.

Subsidie voor veiligere provinciale, gemeentelijke en waterschapswegen

De Rijksoverheid stelt € 500 miljoen beschikbaar voor de periode 2020-2030 om de verkeersveiligheid op provinciale, gemeentelijke en waterschapswegen te verbeteren. Het geld wordt in verschillende rondes ingezet.

Voor de Regeling stimulering verkeersveiligheidsmaatregelen 2020-2021 was € 165 miljoen beschikbaar om lokale en regionale wegen en fietspaden veiliger te maken. Op de website InvesteringsimpulsSPV.nl staat meer informatie over de zogenoemde Investeringsimpuls Verkeersveiligheid en de resultaten van de eerste ronde.

Aanpassingen in rijopleiding en rijexamen

De overheid onderzoekt of aanpassingen in de rijopleiding en het rijexamen leiden tot minder verkeersongelukken onder beginnende bestuurders. Beginnende, vaak jonge, bestuurders die net hun rijbewijs hebben, zijn vaker betrokken bij een verkeersongeval.

Begeleid autorijden voor jongeren van 17 jaar

Met begeleid autorijden mogen  jongeren van 17 jaar na het behalen van hun rijbewijs alleen autorijden met een coach tot zij 18 jaar zijn. Deze coach moet voldoen aan een aantal eisen. Bijvoorbeeld minimaal 27 jaar zijn met 5 jaar rijervaring. Zo doen jonge bestuurders onder begeleiding meer rijervaring op. En kunnen ze in de auto iemand advies vragen. 

Onderzoek naar aanpassingen in de opleiding of het examen

Om te zorgen voor minder verkeersongelukken bij beginnende automobilisten start de overheid een onderzoek. Leerlingen die aan dit onderzoek meedoen hebben 2 mogelijkheden:

 • Ze kunnen tijdens autorijlessen een extra vrijblijvend feedbackmoment krijgen. Dit extra toetsmoment naast het praktijkexamen (afrijden) moet leerlingen stap voor stap beter leren rijden.
 • Of ze kunnen na het examen 4 tot 6 maanden met een begeleider rijden.

Dit onderzoek “Roze Pasje Ander Jasje” moet duidelijk maken of de deelnemers door de twee varianten beter gaan rijden. De resultaten verschijnen eind 2023. Op basis daarvan kijkt de overheid of er aanpassingen in het rijexamen nodig zijn. Zodat beginnende bestuurders veilig de weg op kunnen.

Kabinet-Rutte IV: verkeersveiligheid blijft speerpunt

Het kabinet wil samen met gemeenten kijken waar binnen de bebouwde kom de maximumsnelheid verlaagd kan worden naar 30 km/uur. Het kabinet-Rutte IV werkt dit plan uit het coalitieakkoord ‘Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst’ nog verder uit.