Wat betekenen de strepen op de weg?

Strepen op de weg kunnen een rijbaan in rijstroken verdelen of aangeven wat de maximumsnelheid is. De strepen die de maximumsnelheid aangeven, heten ook wel essentiële herkenbaarheidskenmerken (EHK).

Soorten strepen op de weg

De strepen geven aan wat de maximumsnelheid is die u op die weg mag rijden:

  • dubbele witte middenstrepen met groene kleur ertussen: 100 kilometer per uur;
  • dubbele witte middenstrepen zonder groene kleur: 80 kilometer per uur;
  • geen middenstreep: 80 kilometer per uur, behalve als er langs de weg een bord staat met 60 kilometer per uur.

De strepen veranderen niets aan de bestaande verkeersregels en maximumsnelheden op wegen buiten de bebouwde kom. Zo gaan bijvoorbeeld de verkeersborden vóór de strepen.