Veilig rijden op de motor

Motorrijders zijn kwetsbaarder in het verkeer dan bijvoorbeeld automobilisten. Om het aantal slachtoffers te verminderen, stelt de overheid eisen aan het rijden op de motor. Zo moet iedere bestuurder van een motor een motorrijbewijs hebben en een helm dragen.

Motorrijbewijs

Rijden op een motor mag alleen wanneer de bestuurder een motorrijbewijs heeft. Dit heet ook wel het rijbewijs A. Het examen voor het rijbewijs bestaat uit een theoriedeel en een praktijkdeel.

Rijbewijscategorieën motor

Voor het motorrijbewijs gelden de volgende rijbewijscategorieën:

  • Categorie A1: voor motorfietsen met een motorinhoud tot 125 cc en een motorvermogen van maximaal 11 kilowatt (kW). 
  • Categorie A2: voor motorfietsen met een vermogen van maximaal 35 kW. 
  • Categorie A: voor motorfietsen met een onbeperkt vermogen. 

Voor elk rijbewijs geldt dat u eerst een theorie-examen moet hebben gehaald. Daarna volgen twee praktijkexamens: het motorexamen voertuigbeheersing (AVB) en het motorexamen verkeersdeelneming (AVD).

Beginnersrijbewijs

Iedereen die voor het eerst een Nederlands rijbewijs haalt, krijgt een beginnersrijbewijs. De overheid pakt bestuurders met een beginnersrijbewijs in de eerste 5 jaar strenger aan als zij zich niet aan de verkeersregels houden.

Minimumleeftijd

Voor de verschillende categorieën geldt een verschillende minimumleeftijd waarop het rijbewijs kan worden gehaald. Dat zijn:

  • A1: Theorie-examen vanaf 17 jaar, praktijkexamens (AVB en AVD) vanaf 18 jaar.
  • A2: Theorie-examen vanaf 17 jaar, praktijkexamens vanaf 20 jaar. Houders van een rijbewijs A1 hoeven niet opnieuw theorie-examen en AVB te doen voor A2.
  • A: Theorie-examen vanaf 17 jaar, praktijkexamens vanaf 21 jaar. Als u al een A2-rijbewijs heeft, hoeft u niet opnieuw theorie-examen en AVB te doen. Tot het 24ste jaar gelden er restricties voor de motoren waarop u mag rijden. Bent u jonger dan 24? Dan krijgt u rijbewijs A met code 80. U mag dan uitsluitend rijden op lichtere motoren (categorie A1 en A2) en op driewielige motoren.  

Technische eisen motor

Voordat een motor op de openbare weg mag rijden, moet het voertuig voldoen aan technische eisen. Zo mag een motor niet langer zijn dan 4 meter en moet een motor goed werkende remmen hebben. De technische eisen voor de motor staan in de Regeling voertuigen.

APK voor motoren

De Algemene Periodieke Keuring (APK) geldt niet voor de motor. Wel is het verstandig om regelmatig de motor te laten controleren op slijtage of andere mankementen.

Beschermende motorkleding

Op de motor moet u een goedgekeurde helm dragen. Beschermende kleding is niet verplicht, maar wel belangrijk. Kies kleding die speciaal voor motorrijders is ontworpen. Die kleding beschermt u als het onverhoopt toch misgaat.

Tijdens het praktijkexamen voor de motor moet de motorrijder laten zien dat hij zijn motor en de verkeersregels beheerst. Daarnaast gelden er ook kledingeisen tijdens het examen. Zo moet de motorrijder een goedgekeurde helm, oogbescherming, hoge schoenen of laarzen, handschoenen en beschermende kleding dragen.

Tips zichtbaarheid op de motor vergroten

Bij veel ongevallen ziet de automobilist de motorrijder niet. Op de website van het Motorplatform vinden motorrijders handige tips om hun zichtbaarheid in het verkeer te vergroten. Bijvoorbeeld kleding met reflecterend materiaal en een helm in een lichte kleur dragen. In het Motorplatform werkt de Rijksoverheid samen met andere partijen om de veiligheid van motorrijders verder te verbeteren.

Motorvriendelijke vangrail

Een motorvriendelijke vangrail heeft een flexibele onderplaat. Deze plaat sluit de ruimte tussen de onderkant van de rail en de grond. Motorrijders kunnen daardoor niet tegen de poten van de vangrail schuiven. De poten van de vangrail veroorzaken vaak ernstig letsel.

In alle delen van Nederland hebben de gevaarlijkste bochten van autosnelwegen motorvriendelijke vangrails. Ook op de provinciale wegen wordt de motorvriendelijke vangrail aangelegd. Nederland loopt hiermee voorop in de wereld.

De overheid wil het aantal ongevallen onder motorrijders verder verkleinen. Daarom komt er onder meer een aanvullende vrijwillige rijopleiding voor motorrijders. Dit staat in het actieplan Verbetering verkeersveiligheid motorrijders.

Filerijden op de motor

Motorrijders mogen in een file tussen de auto’s doorrijden. Het Motorplatform heeft wel regels opgesteld, de zogenoemde filegedragscode. Deze regels staan beschreven in 'Samenspel in de file'.