Wat is de maximumsnelheid voor auto’s op de snelweg?

Op veel snelwegen in Nederland geldt een maximumsnelheid van 130 kilometer per uur. Het uitgangspunt hierbij is 'harder rijden waar het kan, langzamer waar het moet'. U mag bijvoorbeeld geen 130 kilometer per uur rijden op snelwegen met scherpe bochten.

Niet overal 130 kilometer per uur maximumsnelheid

U kunt niet overal een maximumsnelheid van 130 kilometer per uur rijden. Dit heeft te maken met de verkeersveiligheid. Bijvoorbeeld bij snelwegen met scherpe bochten of korte afritten.

Deze maximumsnelheid heeft ook te maken met overlast en het milieu. Bij hogere snelheden maken auto’s meer lawaai en stoten meer uitlaatgassen uit. De maximumsnelheid blijft dan 100 of 120 kilometer per uur. Of de 130 kilometer per uur geldt alleen 's avonds en 's nachts.

Maximumsnelheid staat op borden

Welke maximumsnelheid geldt, staat op borden langs en boven de weg. Bijvoorbeeld op de matrixborden (elektronische verkeersborden). De snelheid op een matrixbord geeft de maximumsnelheid op dat moment aan. Die kan wijzigen bij files, een ongeluk of slecht weer. Geven de matrixborden een lagere snelheid aan dan de borden langs de weg? Dan moet u de snelheid van de matrixborden aanhouden. Dat is geen adviessnelheid, maar een verplichte limiet.

Snelhedenkaart informeert over maximumsnelheid

Op de snelhedenkaart van Rijkswaterstaat staat welke maximumsnelheden er op de snelwegen gelden.

Maximumsnelheid auto’s met aanhangwagen

Heeft u een aanhangwagen of een caravan? Dan is de maximumsnelheid op de snelwegen 90 kilometer per uur als het gewicht van de aanhanger onder de 3500 kg blijft. Is het gewicht hoger dan 3500 kg, dan is de maximumsnelheid 80 kilometer per uur.

Maximumsnelheid auto met fietsendrager

Een fietsendrager is geen aanhangwagen. Voor personenauto’s met een fietsendrager gelden dezelfde maximumsnelheden als voor personenauto’s.

Maximumsnelheid vrachtverkeer

Voor het vrachtverkeer geldt een maximumsnelheid van 80 kilometer per uur.

Wettelijke maximumsnelheden wegverkeer

De maximumsnelheden voor weggebruikers staan in wetgeving. De verkeersregels en de basis voor het vaststellen van de maximumsnelheden staan in: