Welke verkeersborden en verkeersregels gelden in Nederland?

Als u deelneemt aan het verkeer, moet u de verkeersborden en verkeersregels kennen. De borden en regels zijn er om het verkeer in goede banen te leiden.

Overzicht verkeersregels en verkeersborden

De verkeersregels staan in het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990). Een overzicht van alle verkeersborden vindt u in de bijlage bij dat reglement.

Plaatsing verkeersborden

Wegbeheerders moeten de verkeersborden plaatsen. Voor rijkswegen is dit Rijkswaterstaat (RWS), voor gemeentelijke wegen de gemeente.