Verkiezingsagenda 2030

Deze agenda geeft weer welke maatregelen het ministerie van BZK, de VNG, NVVB en Kiesraad noodzakelijk vinden aan onderhoud en vernieuwing.

Verkiezingsagenda 2030 (PDF | 12 pagina's | 1,2 MB)