Onderliggende beslisnota Schriftelijk overleg Voorhang ontwerpbesluit invoering helmplicht voor snorfietsers

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Onderliggende beslisnota Schriftelijk overleg Voorhang ontwerpbesluit invoering helmplicht voor snorfietsers (PDF | 9 pagina's | 192 kB)