Beslisnota bij uitstelbrief toezending BNC-fiche Voorstel verordening mobiele machines op de openbare weg

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij uitstelbrief toezending BNC-fiche Voorstel verordening mobiele machines op de openbare weg (PDF | 2 pagina's | 127 kB)