Beslisnota bij Antwoord vraag over mogelijkheden zelfrijdende technologie

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Antwoord vraag over mogelijkheden zelfrijdende technologie