Beantwoording Kamervragen over geluidoverlast gemotoriseerde tweewielers

Minister Visser (IenW) beantwoordt Kamervragen naar aanleiding van het bericht ‘Miljoenen mensen hebben last van motorherrie, de gemeente Bergen probeert er iets aan te doen’. Zij doet dit  mede namens de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). Zij kreeg de vragen van de Tweede Kamerleden Van Raan en Van Esch (beiden PvdD).

Beantwoording Kamervragen over geluidoverlast gemotoriseerde tweewielers (PDF | 7 pagina's | 447 kB)